Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-92 11/23/2017 Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ1 от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1 Opened 0000
Р-91 11/20/2017 Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община град Добрич Opened 00383-2017-0036
77-00-39 10/27/2017 Доставка на траурни стоки по обособени позиции Opened 9070046
Р-80 10/6/2017 Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции Stopped 00383-2017-0034
Р-81 10/6/2017 Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територ. на Община гр. Добрич Opened 00383-2017-0035