Обществена поръчка

Информация
Наименование Закупуване на служебен автомобил за потребителите на Дом за стари хора в град Добрич
Номер Р-98
Дата 19.12.2017 г.
Обект Доставки
Срок за получаване на офертите 15.1.2018 г. 17:00:00
Статус Възложена
Валидна от 19.12.2017 г.
Валидна до 15.1.2018 г.
Описание Обществена поръчка с предмет: „Закупуване на служебен автомобил за потребителите на Дом за стари хора в град Добрич“. За нормалното функциониране и предлагане на качествени социални услуги в Дом за стари хора е необходимо закупуването нов служебен автомобил, с които да се осигурява нормален ритъм на работа и обслужване дейността на Дома в град Добрич.
Възложител Община град Добрич
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 00383-2017-0040
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532383130
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-98 | 19.12.2017 г. 19.12.2017 г. Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-157 | 19.12.2017 г. 19.12.2017 г. Обявление за обществена поръчка
15-00-256 | 19.12.2017 г. 19.12.2017 г. Информация за участие
15-00-257 | 19.12.2017 г. 19.12.2017 г. Обща информация
15-00-5 | 22.1.2018 г. 22.1.2018 г. Протокол №1