Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за превоз на пътници“, включваща 2 /две/ обособени позиции.
Number Р-60
Date 8/2/2017
Object Услуги
Participation deadline 8/23/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/2/2017
Valid to 8/23/2017
Description „Избор на изпълнител за превоз на пътници“, включваща 2/две/ обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1): „Безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк и вътрешни трансфери по определен маршрут в гробищен парк” Обособена позиция 2 (ОП 2): „Превоз на хора с увреждания със специално пригоден за целта автобус”
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2017-0028
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438343733
Documents
Number Date published Name
Р-60 | 2.8.2017 г. 8/2/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-97 | 2.8.2017 г. 8/2/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-152 | 2.8.2017 г. 8/2/2017 Обща информация
15-00-153 | 2.8.2017 г. 8/2/2017 Информация за участие
15-00-183 | 31.8.2017 г. 8/31/2017 Протокол №1