Procurement

Information
Name Закупуване на репатриращ автомобил за нуждите на отдел „Синя зона“ и автомобил за потребителите на Дом за стари хора в град Добрич
Number Р-62
Date 8/10/2017
Object Доставки
Participation deadline 8/31/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/10/2017
Valid to 8/31/2017
Description Обществена поръчка с предмет: „Закупуване на репатриращ автомобил за нуждите на отдел „Синя зона“ и автомобил за потребителите на Дом за стари хора в град Добрич“, включваща 2 /две/ обособени позиции:  Обособена позиция 1 (ОП 1): „Закупуване на репатриращ автомобил за нуждите на отдел „Синя зона“ към ОП „Устойчиви дейности и проекти“;  Обособена позиция 2 (ОП 2): „Закупуване на служебен автомобил за Дом за стари хора“. За нормалното функциониране на отдел „Синя зона“ към ОП „Устойчиви дейности и проекти“ и предлагане на качествени социални услуги в Дом за стари хора, е необходимо закупуването съответно на репатриращ автомобил и служебен автомобил, с които да се осигурява нормален ритъм на работа и обслужване дейността на отдел „Синя зона“ към ОП „Устойчиви дейности и проекти“ и Дома за стари хора в град Добрич.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2017-0029
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438363939
Documents
Number Date published Name
Р-62 | 10.8.2017 г. 8/10/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-101 | 10.8.2017 г. 8/10/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-159 | 10.8.2017 г. 8/10/2017 Информация за участие
15-00-160 | 10.8.2017 г. 8/10/2017 Обща информация
77-00-33 | 27.9.2017 г. 9/27/2017 Съобщение за отваряне на цени