Procurement

Information
Name Доставка на тонер касети и консумативи за принтери и копирни машини
Number 77-00-13
Date 7/11/2017
Object Доставки
Participation deadline 7/20/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 7/11/2017
Valid to 7/20/2017
Description Доставка на тонер касети и консумативи за принтери и копирни машини за Община Добрич, съгласно приложена Техническа спецификация. Обществената поръчка предвижда доставка на тонер касети и консумативи за принтери и копирни машини, необходими за Община град Добрич. Техническите спецификации за стоките, са подробно описани в Документацията за обществена поръчка. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9066159
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066159
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
77-00-13 | 11.7.2017 г. 7/11/2017 Обява
12-24-89 | 11.7.2017 г. 7/11/2017 Информация за публикуване на обява
15-00-130 | 11.7.2017 г. 7/11/2017 Информация за участие
15-00-131 | 11.7.2017 г. 7/11/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
70-00-1345 #1 | 14.7.2017 г. 7/14/2017 Разяснение по чл.189 от ЗОП