Procurement

Information
Name Извозване на битови отпадъци от базата на ОП „Комуналстрой” на адрес: град Добрич, ул. ”Калиакра” № 68, до регионалното депо за отпадъци при село Стожер
Number 77-00-24
Date 8/11/2017
Object Услуги
Participation deadline 8/24/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/11/2017
Valid to 8/24/2017
Description Обществената поръчка предвижда услуги по извозване на битови отпадъци от базата на ОП „Комуналстрой” на адрес: град Добрич, ул. ”Калиакра” № 68, до регионалното депо за отпадъци в село Стожер” (община Добричка), на 23 км. от град Добрич.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9067210
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9067478
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
77-00-24 | 11.8.2017 г. 8/11/2017 Обява
12-24-104 | 11.8.2017 г. 8/11/2017 Информация за публикуване на обява
15-00-161 | 11.8.2017 г. 8/11/2017 Информация за участие
15-00-162 | 11.8.2017 г. 8/11/2017 Обща информация
12-24-106 | 21.8.2017 г. 8/21/2017 Обявление за удължаване срока на поръчка