Procurement

Information
Name Закупуване на служебен автомобил за потребителите на Дом за стари хора в град Добрич
Number Р-98
Date 12/19/2017
Object Доставки
Participation deadline 1/15/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 12/19/2017
Valid to 1/15/2018
Description Обществена поръчка с предмет: „Закупуване на служебен автомобил за потребителите на Дом за стари хора в град Добрич“. За нормалното функциониране и предлагане на качествени социални услуги в Дом за стари хора е необходимо закупуването нов служебен автомобил, с които да се осигурява нормален ритъм на работа и обслужване дейността на Дома в град Добрич.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2017-0040
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532383130
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-98 | 19.12.2017 г. 12/19/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-157 | 19.12.2017 г. 12/19/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-256 | 19.12.2017 г. 12/19/2017 Информация за участие
15-00-257 | 19.12.2017 г. 12/19/2017 Обща информация
15-00-5 | 22.1.2018 г. 1/22/2018 Протокол №1