Procurement

Information
Name Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции
Number Р-66
Date 8/21/2017
Object Доставки
Participation deadline 9/11/2017 5:00:00 PM
State Completed
Valid from 8/21/2017
Valid to 9/11/2017
Description Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 (ОП 1): „Доставка на работни станции, монитори, преносими компютри“. Обособена позиция №2 (ОП 2):„Доставка на скенери, принтери“
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2017-0031
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439303236
Documents
Number Date published Name
Р-66 | 21.8.2017 г. 8/21/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-107 | 21.8.2017 г. 8/21/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-171 | 21.8.2017 г. 8/21/2017 Информация за участие
15-00-172 | 21.8.2017 г. 8/21/2017 Обща информация
15-00-216 | 11.10.2017 г. 10/11/2017 Протокол №1